Interim management

Er zijn situaties waarin een bedrijf behoefte heeft aan tijdelijke ondersteuning van buitenaf. Erwin Wielders heeft een uitgebreide ervaring binnen de vleesbranche. Hij heeft tijdens zijn loopbaan zowel in de productie als in het management diverse functies vervuld en is up-to-date geschoold. Door zijn uitgebreide kennis en ervaring heeft hij snel inzicht in bedrijfsorganisaties en productieprocessen; omdat hij als buitenstaander een bedrijf binnenkomt is het voor hem makkelijker om moeilijke beslissingen te nemen dan voor managers binnen het bedrijf zelf.

Vervanging

Voor situaties waarin:

  • er nog geen geschikte opvolger gevonden is voor een vertrokken personeelslid;
  • een personeelslid langdurig ziek is;
  • een personeelslid vanwege onenigheid tijdelijk op non-actief gesteld is.

Reorganisatie

Voor situaties waarin:

  • er een grote verandering in het bedrijf gaat plaatsvinden, zoals een fusie of een sanering;
  • er door de vorige manager een wanbeleid gevoerd is en zaken op orde gesteld moeten worden;
  • een externe instantie (bijvoorbeeld de belastingdienst) heeft bepaald dat tijdelijk externe expertise noodzakelijk is.

Speciale Projecten

Voor projecten die parallel lopen aan de rest van de gang van zaken van een bedrijf, zoals bijvoorbeeld een wijziging in de snijhal of de implementatie van een nieuw administratiesysteem.

Piekperiode

Extra hulp in een periode waarin meer moet worden gedaan dan normaal, bijvoorbeeld bij het opleveren van de jaarlijkse begroting.